lørdag 27. september 2014

Kalender 2015

Eg vil også i år laga kalender. 
Nå er det vel helst aktuelt for familie og nære kjente,
men om det er andre som har lyst på er det kjekt.
Kanskje det er noko for utflytta boknerar?
Litt mimring og barndomsminne for kvar ny månad?
Eg er ikkje ute etter å tene pengar på dette, 
men eg må kunne dekke alle utgifter.
Eg bestiller kalenderane nå på mandag den 29.09
 sidan det er tilbod denne månaden. 
Kalenderar er "ferskvare" så eg tar berre nokre få fleire
enn dei eg har bestilling på så om du vil ha er det greitt
om du tar kontakt nå i helga. :)


God helg :)