mandag 11. november 2013

Siste innspurt i hagen for i år.

Nå står lauvtrea nakne med sprikande greiner mot hausthimmelen.I går var himmelen høg, klar, og blå som på bildet over. 
I dag er det regn og ruskever. Begge deler høyrer seinhausten til.


Blomeprakten frå i sommar er borte og fargane har bleikna.


Ein og annan roseknopp held stand.
I ein einsleg ringblom finn ei lita fluge ly.


Slyngpelargoniane som har hange utanfor kjøkkenvindauga
 heile sommaren og hausten har blitt klipte ned og flytta inn i kjellarvindauga.
To små takløk i ei gammal skei har også fått plass der saman med meir varmekjær familie.
Desse to har stått her nokre veker alt og blømer trass i lite lys.


Potter og sauer ventar på våren :)


Hagereiskapa er også under tak.
Så nå er hagen klargjort for vinteren :)

onsdag 6. november 2013

Livsvisdom.~Den summen du er blitt gjennom all menneskeleg erfaring og gjennom livets furer, 
den summen er det som gjer deg verdifull. 
Ikkje draumane om kva du kunne ha blitt eller burde vere eller aldri blei, 
men DEG som du er no, slik er du verdifull.~